BIP :: XXXIV LO w Warszawie

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn prowadzony przez:

XXXIV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
ul. Zakrzewska 24
00-737 Warszawa

tel./fax: (48) 22 841 06 93, 22 841 00 66

e-mail: sekretariat@cervantes.edu.pl

 

Status i organizacja

Regulamin naboru

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

Statut

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Regulamin szkolny

 

Spis administracji

Telefon: 22 841 06 93

 

1. Dyrektor Szkoły

Anita Omelańczuk

 

2. Wicedyrektor Szkoły

Jolanta Tyburcy

 

3. Sekretariat

Ludmiła Hycnar

tel. wewn.: 111

e-mail: sekretariat@cervantes.edu.pl

 

4. Kadry

Ewa Szymańska - Gniadek

e-mail: m.gniadek@cervantes.edu.pl

 

5. Administracja

Wiesława Kluczewska

Tel. wewn. 114

e-mail: w.kluczewska@cervantes.edu.pl

 

Elżbieta Mańkowska

e-mail: e.mankowska@cervantes.edu.pl

 

6. Administrator sieci, webmaster

Andrzej Jacak

tel. wewn.: 138

e-mail: a.jacak@cervantes.edu.pl

 

7. Pokój nauczycielski

tel. wewn.: 131, 132

  

Majątek

 

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa miasta stołecznego Warszawy.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta stołecznego Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, miasta stołecznego Warszawy.

 

Stan majątku szkoły:

1. Budynki, grunty, ogrodzenia   3.487.621zł

2. Urządzenia centralne 48.040zł

3. Elektronika  242.427zł

4. Sprzęt RTV  14.756zł

5. Sprzęt kinotechniczny 1960zł

6. Sprzęt nagłaśniający 15.556zł

7. Sprzęt gospodarczo-porządkowy 31.153zł

8. Sprzęt sportowy 73.551zł

9. Wyposażenie pracowni 25.730zł

Pozostały majątek to: meble, pomoce dydaktyczne i inne urządzenia biurowe.


Inspektor Danych Osobowych (IOD)

Renata Zarzeczna
e-mail:
rzarzeczna@dbfomokotow.pl

 

 

 

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie: