BIP :: XXXIV LO w Warszawie

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn prowadzony przez:

XXXIV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
ul. Zakrzewska 24
00-737 Warszawa

tel./fax: (48) 22 841 06 93, 22 841 00 66

e-mail: sekretariat@cervantes.edu.pl

 

Status i organizacja

Regulamin naboru

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

Statut

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Regulamin szkolny

 

Spis administracji

Telefon: 22 841 06 93

 

1. Dyrektor Szkoły

Anita Omelańczuk

 

2. Wicedyrektor Szkoły

Jolanta Tyburcy

 

3. Sekretariat

Ludmiła Hycnar

tel. wewn.: 111

e-mail: sekretariat@cervantes.edu.pl

 

4. Kadry

Ewa Szymańska – Gniadek

e-mail: m.gniadek@cervantes.edu.pl

 

5. Administracja

Wiesława Kluczewska

Tel. wewn. 114

e-mail: w.kluczewska@cervantes.edu.pl

 

Elżbieta Mańkowska

e-mail: e.mankowska@cervantes.edu.pl

 

6. Administrator sieci, webmaster

Andrzej Jacak

tel. wewn.: 138

e-mail: a.jacak@cervantes.edu.pl

 

7. Pokój nauczycielski

tel. wewn.: 131, 132

  

Majątek

 

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka samorządowa miasta stołecznego Warszawy.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta stołecznego Warszawy.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, miasta stołecznego Warszawy.

 

Stan majątku szkoły:

1. Budynki, grunty, ogrodzenia   3.487.621zł

2. Urządzenia centralne 48.040zł

3. Elektronika  242.427zł

4. Sprzęt RTV  14.756zł

5. Sprzęt kinotechniczny 1960zł

6. Sprzęt nagłaśniający 15.556zł

7. Sprzęt gospodarczo-porządkowy 31.153zł

8. Sprzęt sportowy 73.551zł

9. Wyposażenie pracowni 25.730zł

Pozostały majątek to: meble, pomoce dydaktyczne i inne urządzenia biurowe.

 

Przetargi

7.11.2018

Dostawa energii cieplnej do budynków XXXIV Liceum Ogólnokształcącego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr1 do SIWZ
Załącznik nr2 do SIWZ
Załącznik nr3 do SIWZ
Załącznik nr4 do SIWZ
Załącznik nr5 do SIWZ

13.11.2018

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

15.11.2018

Informacja o złożonych ofertach

20.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Inspektor Danych Osobowych (IOD)

Renata Zarzeczna
e-mail:
rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl

 

 

 

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Miguela de Cervantesa w Warszawie: